[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h2><strong>Clients seleccionats:<\/strong><\/h2>\r\n<p>No tots els habitatges, ni inquilins ni propietaris s&oacute;n susceptibles d'operar amb Plena Casa:<\/p>\r\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Habitatges<\/span>: Han de trobar-se en perfecte estat de conservaci&oacute;, ja siguin moblades o sense moblar, deuen estar degudament equipades i condicionades, amb bons accessos, comunicacions i entorns segurs i agradables amb qualitat de vida tant a l'interior com a l'exterior de l'habitatge.<\/p>\r\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Propietaris<\/span>: De la mateixa manera que hi ha inquilins amb els quals &eacute;s millor no tenir tracte, seleccionem propietaris el tracte sigui l'esperat per totes les parts, resolent de mutu acord situacions que ocorren de el dia a dia des del sentit com&uacute;, considerant que la relaci&oacute; ser&agrave; a llarg termini per al benefici de tots, per aix&ograve; la nostra cartera de propietaris &eacute;s seleccionada, podent tenir els propietaris la totalitat o part de les seves inversions gestionades per Plena Casa.<\/p>\r\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Llogaters<\/span>: Han de tenir una traject&ograve;ria impol&middot;luta pel que fa a impagaments en les seves obligacions, aix&iacute; com uns requisits laborables, d'ingressos i altres obligacions que garantizaren en pagament mensual de la renda. En el cas de lloguers per a empleats d'empreses, aquestes han igualment disposar d'un hist&ograve;ric de solv&egrave;ncia t&egrave;cnica i econ&ograve;mica prou acreditada.<\/p>\r\n<h2><br \/><strong>Seguretat en les transaccions:<\/strong><\/h2>\r\n<p>Evitar la morositat en el lloguer, les ocupacions il&middot;legals d'habitatge o sorpreses negatives en les compra-vendes entre d'altres, s&oacute;n les m&eacute;s importants q&uuml;estions a considerar i ens enorgulleix que compradors, venedors, inquilins i propietaris confi&iuml;n en nosaltres aquestes operacions per al seu confort i tranquil&middot;litat.<\/p>\r\n<p>L'acc&eacute;s a l'habitatge &eacute;s un dels m&eacute;s valuosos drets del nostre ordenament jur&iacute;dic i profundament legislat, ja sigui en una operaci&oacute; de compra-venda com de lloguer, apareixen sovint tant de forma inicial com al llarg de el proc&eacute;s, situacions en les d'haver confiat l'operaci&oacute; en uns professionals estalvia molt de temps i complicacions a totes les parts, per aix&ograve; en Plena Casa seleccionem rigorosament tant a propietaris com a inquilins, perqu&egrave; la prevenci&oacute; per a ambdues parts &eacute;s la millor arma per evitar situacions indesitjades i aix&iacute; tenim la tranquil&middot;litat que cap contratemps ens altera els plans de vida.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<h2><strong>Tracte personalitzat:<\/strong><\/h2>\r\n<p>Cada persona i els seus desitjos s&oacute;n &uacute;nics, pel que ens adaptem a les seves necessitats, hi ha qui &uacute;nicament volen gaudir de seguretat en les operacions, altres agilitat i velocitat per rendibilitzar les seves inversions, altres trobar l'habitatge dels seus somnis i hi ha empreses i persones que ens externalitzen tots els processos relacionats amb els seus habitatges de forma permanent perqu&egrave; la recurr&egrave;ncia del seu dia a dia aix&iacute; ho aconsella.<\/p>\r\n<p>Per Plena Casa &eacute;s un plaer poder conjugar totes aquestes prioritats de forma equilibrada i a la mida de cada un dels nostres clients.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Clients seleccionats:

No tots els habitatges, ni inquilins ni propietaris són susceptibles d'operar amb Plena Casa:

Habitatges: Han de trobar-se en perfecte estat de conservació, ja siguin moblades o sense moblar, deuen estar degudament equipades i condicionades, amb bons accessos, comunicacions i entorns segurs i agradables amb qualitat de vida tant a l'interior com a l'exterior de l'habitatge.

Propietaris: De la mateixa manera que hi ha inquilins amb els quals és millor no tenir tracte, seleccionem propietaris el tracte sigui l'esperat per totes les parts, resolent de mutu acord situacions que ocorren de el dia a dia des del sentit comú, considerant que la relació serà a llarg termini per al benefici de tots, per això la nostra cartera de propietaris és seleccionada, podent tenir els propietaris la totalitat o part de les seves inversions gestionades per Plena Casa.

Llogaters: Han de tenir una trajectòria impol·luta pel que fa a impagaments en les seves obligacions, així com uns requisits laborables, d'ingressos i altres obligacions que garantizaren en pagament mensual de la renda. En el cas de lloguers per a empleats d'empreses, aquestes han igualment disposar d'un històric de solvència tècnica i econòmica prou acreditada.


Seguretat en les transaccions:

Evitar la morositat en el lloguer, les ocupacions il·legals d'habitatge o sorpreses negatives en les compra-vendes entre d'altres, són les més importants qüestions a considerar i ens enorgulleix que compradors, venedors, inquilins i propietaris confiïn en nosaltres aquestes operacions per al seu confort i tranquil·litat.

L'accés a l'habitatge és un dels més valuosos drets del nostre ordenament jurídic i profundament legislat, ja sigui en una operació de compra-venda com de lloguer, apareixen sovint tant de forma inicial com al llarg de el procés, situacions en les d'haver confiat l'operació en uns professionals estalvia molt de temps i complicacions a totes les parts, per això en Plena Casa seleccionem rigorosament tant a propietaris com a inquilins, perquè la prevenció per a ambdues parts és la millor arma per evitar situacions indesitjades i així tenim la tranquil·litat que cap contratemps ens altera els plans de vida.

 

Tracte personalitzat:

Cada persona i els seus desitjos són únics, pel que ens adaptem a les seves necessitats, hi ha qui únicament volen gaudir de seguretat en les operacions, altres agilitat i velocitat per rendibilitzar les seves inversions, altres trobar l'habitatge dels seus somnis i hi ha empreses i persones que ens externalitzen tots els processos relacionats amb els seus habitatges de forma permanent perquè la recurrència del seu dia a dia així ho aconsella.

Per Plena Casa és un plaer poder conjugar totes aquestes prioritats de forma equilibrada i a la mida de cada un dels nostres clients.


Cargando datos. Un momento, por favor...