[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>La p&agrave;gina <strong>www.plenacasa.com<\/strong> sol&middot;licita als seus usuaris dades de car&agrave;cter personal: nom, cognoms, etc., per tal de poder realitzar la tramitaci&oacute; sol&middot;licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislaci&oacute; vigent en cada cas.<\/p>\r\n<p>Aquestes dades s'integren en els seus corresponents fitxers, d'acord amb la legislaci&oacute; o normativa vigent en cada cas.<\/p>\r\n<p><strong>www.plenacasa.com<\/strong> garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de car&agrave;cter personal que es recullen, aix&iacute; com la implementaci&oacute; de les mesures, d'ordre t&egrave;cnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d'aquestes dades.<\/p>\r\n<p>Exercici de drets d'acc&eacute;s, cancel&middot;laci&oacute;, rectificaci&oacute; o oposici&oacute;, previstos a la Llei 15\/99, LOPD<\/p>\r\n<p>Per a l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:<\/p>\r\n<p><strong>info@plenacasa.com<\/strong><\/p>\r\n<p>indicant clarament en l'assumpte: <strong>Tutela de Drets LOPD<\/strong><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

La pàgina www.plenacasa.com sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els seus corresponents fitxers, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

www.plenacasa.com garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per a l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:

info@plenacasa.com

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD


Cargando datos. Un momento, por favor...